Bakım, Onarım ve Revizyon

Bakım, Onarım ve Revizyon

Yürütmekte olduğumuz sözleşmeler gereği hava araçlarına sağlanacak olan “ürünler” için, “Bakım, Onarım ve Revizyon” faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Devreye alınması planan tesislerimizin fiziksel ve insan kaynağı altyapısı ile her türlü bakım seviyesinde hizmet verebilecek düzeyde olması beklenmektedir.

Mevcut sözleşme gerekliliklerine göre “Bakım Onarım ve Revizyon” kapsamında aşağıdaki ürünler ve bunların modül, komponent ve ekipmanlarına depo seviyesi bakım hizmeti verilmesi planlanmaktadır.

  • Muharip Uçak Ana Motoru
  • Muharip Uçak İkincil Güç Sistemi
  • Muharip Uçak Motor Başlatma Sistemi
  • Jet Eğitim Uçağı İkincil Güç Sistemi
  • Jet Eğitim Uçağı Motor Başlatma Sistemi

Önümüzdeki süreçlerde, hem mevcut ürünler hem de sektörümüzün ihtiyaç duyacağı benzer ürün, modül, kompanent ve ekipmanlar bazında “Bakım, Onarım ve Revizyon” hizmet kapsamının genişletilmesi ve buna yönelik yeni kabiliyetlerin kazanılması hedeflenmektedir. Aynı zamanda uluslararası arenada rekabet edebilme gücünün de elde edilmesine yönelik yüksek kalite standartlarının sağlanması ve sürdürülebilir kurumsal süreçlerin oluşturulabilmesi amacıyla; uluslararası kabul görmüş ve geçerli kalite, sertifikasyon ve yetkilendirme onaylarının elde edilmesi hedeflenmektedir.