Entegre Lojistik Destek

Entegre Lojistik Destek

Uyguladığımız Entegre Lojistik Destek (ELD) faaliyetlerinin ana hedefi, ürünün ömür devri boyunca tanımlanan operasyonel saha ortamındaki faydalı kullanım süresini maksimum seviyede arttırmak ve buna yönelik ihtiyaç duyulan lojistik destek maliyetlerini minimum düzeye indirmektir.

Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için TRMOTOR ELD mühendisliği, ürünün desteklenebilirlik gereksinimlerini uluslararası alanda kabul görmüş standartlar kapsamında uygulanan metot ve tekniklere göre analiz ederek istenilen hazır bulunuşluk seviyesindeki “parametreleri” belirler. Belirlenen bu parametrelerin;

 • Tasarım çözümlerini etkileyecek şekilde ilgili mühendislik birimlerine ürün yaşam döngüsünün erken fazlarında entegre edilmesini sağlar,
 • Yönlendirilen tasarım çözümlerinden elde edilen çıktılara göre, hem performans hem de maliyet etkinliği sağlayacak şekilde ELD unsurlarını/elemanlarını dizayn edip, ürünün yaşam devri boyunca iyileştirilerek yönetildiği ve izlendiği sistematik bir teknik süreç oluşturur.

Sahip olduğumuz dijital ortamdaki “Model Tabanlı Mühendislik” yazılımları kullanılarak ve uçtan uca mühendislik yaklaşımıyla yürütülen ELD kabiliyetleri;

 • Güvenilirlik, İdame Edilebilirlik, Test Edilebilirlik ve Emniyet Analizleri,
 • Lojistik Desteklenebilirlik Analizleri (LDA),
 • Yedek Parça Optimizasyonu, Katalog ve Kodlandırma,
 • Yer Destek Ekipmanı Tasarımı, Katalog ve Kodlandırma,
 • Kullanıcı Seviyesi Teknik Dokümantasyon,
 • Kullanıcı Seviyesi Eğitim İhtiyacı Planlaması,
 • Mühendislik Teknik Desteği,
 • Fiziksel ve İnsan Kaynağı Altyapı Planlaması,
 • Garanti Hizmetleri,
 • Performansa Dayalı Lojistik Destek Hizmeti şeklindedir.

ELD kapsamında yürütülen çalışmalarda güncel literatürde yer alan, uluslararası alanda kabul görmüş ve geçerliliği olan; kalite süreçleri, sertifikasyon temelleri ve standartlar referans alınmaktadır.